Irish Flag UK Flag

Shape K 6mm Shank (Countersink 90°) 0.00 Shipping 0.00 each

Shape K  6mm Shank (Countersink 90°) Shape-K-6mm-Shank-(Counters

90° Countersink Carbide Burr on 6mm shank.

0.00 Shipping 0.00 each

Share